info

oorsprong & verbinding

Mijn naam is Bertine Rosink (1977) en ik ben de oprichtster van de sociale onderneming Birdie.flies.

Mijn verhaal

Plato zei: “De grootste vergissing bij het behandelen van ziektes is dat er artsen zijn voor het lichaam én artsen voor de geest, ondanks dat deze twee-eenheid niet is te scheiden.” Wat Plato vóór onze jaartelling al ontdekte, maakte ik ruim 2.000 jaar later zelf mee.

Op mijn twaalfde kreeg ik de ziekte van Lyme. De rechterkant van mijn gezicht raakte verlamd. Mijn lichaam voelde als een apparaat dat niet meer functioneerde en gerepareerd moest worden. Ik verloor het contact met mijn eigen lichaam. Mijn lichaam, dat leek overgenomen door de dokters.

Erg in de war en getraumatiseerd belandde ik rond mijn twintigste in de psychiatrie. Hier ervoer ik het tegenovergestelde: er was zoveel aandacht voor hersenprocessen, dat het voelde alsof mijn lichaam over het hoofd gezien werd.

Diep van binnen wist ik: als ik wilde herstellen, dan moest ik die verbinding tussen lichaam en geest, tussen mijn wezen en de wereld, weer herstellen. Dat deed en doe ik met yoga.

Vanuit een onveilige wereld vond ik innerlijke stilte in yoga. Daar creëerde ik een veilige plek in mijzelf van waaruit ik de wereld weer tegemoet kon treden. Door yoga leer ik mijn lichaam weer aanvoelen en lichamelijke signalen herkennen. Door yoga kan ik me ontdoen van alles wat ik niet ben: ik kan opgelegde rollen, labels en diagnoses loslaten.

Ongeveer 20 jaar geleden werd ik opgegeven door de psychiatrie. Er was geen therapie voor mij. Er werd voorspeld dat ik de rest van mijn leven zware medicatie zou moeten gebruiken. Het voelde als de dood van mijn toekomst. Uiterlijk verzet hielp niet, ik heb me innerlijk ontwikkeld. Nu ben ik uit de psychiatrie en sta volledig op mijn eigen benen.

Tijdens mijn opnames heeft het lijden van anderen mij diep geraakt. Door naar binnen te kijken heb ik mijn weg naar buiten gevonden. Daarom kan ik nu niet anders dan uitdragen hoe ik dat gedaan heb. Zodat anderen ook kunnen ontdekken hoe zij hun lijden van binnenuit kunnen overstijgen en transformeren. Zo vond in de lente van 2018 mijn sociale onderneming Birdie.flies het levenslicht.

visie & missie

Visie: Waarom doe ik dat voor jou?

In het overleven van traumatische gebeurtenissen schuilt een enorme kracht. Ik geloof dat iedereen die innerlijke krachtbron in zich draagt en de innerlijke wijsheid heeft om lijden te overstijgen. Alleen, tijdens de reis door het leven kunnen er dingen gebeuren waardoor je het contact verliest met je eigen bron van wijsheid. Het innerlijke levensvuur kan een klein waakvlammetje geworden zijn.

Met mijn onderneming Birdie.flies wil ik bijdragen aan het verminderen van lijden en het vergroten van de veerkracht bij mensen met psychische klachten. De stille kracht een stem geven en de innerlijke wijsheid naar boven brengen. Het waakvlammetje weer leven inblazen tot een warm vuurtje waardoor het ondraaglijke draaglijk wordt. Zodat pijn de ingang wordt tot de eigen bron van wijsheid.


Missie: Hoe doe ik dat voor jou?

De doorleefde ervaring Ik heb zelf aan den lijve ervaren wat het is om ten onder te gaan, maar ik wist ook weer boven te komen. Daardoor kan ik me goed inleven en aansluiten bij mensen die lijden ondervinden én kan ik hen perspectief en hoop bieden.

Menswaardigheid Voorbij onze rollen zijn we allemaal mensen, waarbij ieder mens pijn en lijden kent. Lijden kan zo eenzaam zijn, maar de gedeelde menselijke ervaring is louterend. Wie ben jij, wie ben ik, wie zijn wij voorbij alle rollen, labels, diagnoses? In de wereld van systemen, protocollen en diagnoses stel ik de mens en menswaardigheid centraal.

Dynamisch levendig onderzoek Pijn en lijden tonen zich als bepaalde symptomen. Met het bestrijden van de symptomen haal je de oorzaken van het lijden niet weg. De mens is een betekenisgevend wezen. Hoe kom je tot het geven van je eigen betekenis aan jouw pijn? Dat, wat van buiten naar je toekomt, toets je aan je eigen belevingswereld. Door niet klakkeloos dingen aan te nemen, maar door naar binnen te kijken onderzoek je de oorzaken van jouw lijden. Door dit boeiende zelf-onderzoek ga je van binnenuit op je eigen inzichten vertrouwen. Met je eigen bron van wijsheid tot je beschikking sta op je eigen benen in het leven. Ik heb niet de wijsheid in pacht, maar we leren samen, we onderzoeken samen.


Missie: Wat doe ik voor jou?

Yoga is een vorm waarmee je lichaam, geest en ziel verbindt. Voor mensen met ernstige psychische klachten is de stap naar een reguliere yogastudio vaak te groot. Met mijn onderneming Birdie.flies maak ik yoga voor deze mensen toegankelijk door Trauma-informed yoga in te zetten. Dit is een vorm yoga die zich richt op mensen die veel vertrouwen in het leven en hun lichaam verloren hebben. De yogasessies zijn gericht op je weer veilig voelen, eigen regie nemen en zelfregulatie. De yogasessies geef ik aan groepen. Ik geloof dat je heel veel van elkaar kunt leren door het delen van ervaringen. Daarnaast ben ik het digitale aanbod van yogavideo’s verder aan het ontwikkelen en maak ik yogavideo’s op maat. Ik verzorg op verzoek ook trainingen, workshops en lezingen.

Voor wie? Mijn diensten bied ik aan voor mensen en organisaties die werken met mensen die diep geleden hebben aan het leven. Opdrachtgevers waar ik voor werk, of voor gewerkt heb, zijn: RIBW Nijmegen & Rivierenland, Helder Beschermd Wonen, HAN, Zorgalliantie, UWV Werkbedrijf Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Stichting Koprol, Yogapoint.

Welke vaardigheden en kennis zitten er in mijn rugzak?
  • Teacher trainingen Ashtanga yoga, Trauma Informed yoga, de Yoga Sutras van Patanjali
  • Kennis en ervaring met groepsdynamica, onbegrepen gedrag en intrinsieke motivatie
  • Ervaring met psychische problemen en de reis door de psychiatrie
  • Geweldloze Communicatie
  • Polyvagaal-theorie

wijsheid & waanzin

Wijsheid van de waanzin
Ik heb de gekte mee mogen maken.
Ik heb zielsverpletterende ervaringen mogen beleven.
Ik begreep de wereld niet en de wereld mij niet.

Misschien zag ik alles pas in het juiste perspectief, toen mijn wereld op z’n kop stond. Mijn eigen waanzin bleek een diepe bron van inspiratie. Ik ging vragen stellen en oude Yoga-geschriften lezen. Ik ontrafelde, ontdekte en ontwikkelde.

Alles ontstaat in het donker
Mijn wanhoop en waanzin waren donker en onpeilbaar diep. Wat ik nodig had, was grond, aarde, klei en modder. Ik moest wortels ontwikkelen om weer in verbinding te komen met mezelf.

Bloemen zaai je in donkere aarde.
Een embryo ontwikkelt zich in de donkere baarmoeder.
De dag wordt geboren uit de donkere nacht.

Ik besefte dat je ook het donker nodig hebt. Dat is waar alles ontstaat.

Diep geworteld je vleugels uitslaan
Met een anker in de aarde durfde ik weer voorzichtig mijn vleugels uit te slaan. Want pas toen ik in contact kwam met mezelf en mijn lichaam kon ik de verbinding met de wereld om mij heen herstellen.